Al-Qur’an

Surah Al – Baqarah

بسم الله الرحمن الرحي   2:1 Alif laam miim. 2:2 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 2:3 (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. 2:4 dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan […]